Ruwbouwproces


Graaf- en grondwerken
Machinale graafwerken worden meestal in twee fasen uitgevoerd: het afgraven van de teelaarde en het uitgraven van de bouwput.  Ook de drainagewerken worden in deze fase uitgevoerd.


Afgraven teelaarde
De bovenste, vruchtbare laag van de grond wordt de teelaarde genoemd. Deze grondlaag is rijk aan humus en dus goed om te telen, vandaar de naam, maar ze is niet sterk genoeg om de kelder of fundamenten van je woning op neer te zetten.
Daarom wordt er eerst een laag van 20 cm teelaarde afgegraven en apart gestockeerd zodat hij later terug kan uitgespreid worden als bovenlaag. Deze grond kan je na het beëindigen van de bouwwerken terug over je terrein laten uitspreiden zodat je je tuin kan starten op een vruchtbare grondlaag.Uitgraven bouwput
De bouwput wordt rondom één meter breder uitgegraven om voldoende werkruimte te hebben; de bouwdiepte moet echter nauwkeurig bepaald worden, foutief uitgraven brengt extra kosten mee. De uitgegraven grond wordt op de werf gestockeerd voor zover hij kan herbruikt worden voor de wederaanvulling en eventuele ophogingen; overtollige grond wordt afgevoerd.Drainagewerken
Als er in de grond een ondoorlaatbare laag zit waarop het neerslagwater stagneert, is een drainage rond je woning zeker nuttig, en in dat geval kan ze ook gebruikt worden om je tuin droog te houden. Als je op een helling bouwt, is het ook aangeraden een drainering te plaatsen die het van de helling stromende water, wat anders tegen je keldermuur tot stilstand komt, af te voeren.
Het water dat door de drainering opgevangen wordt, moet ook ergens afgevoerd worden. Dit kan via een open gracht of via een verzamelput waarvan de overloop wordt aangesloten op de riolering. Drainering onder de vloerplaat van je kelder heeft geen zin, omdat er daar geen oppervlaktewater kan doordringen.
Een drainering heeft enkel zin als ze op de juiste wijze wordt geplaatst. Het hoofdprincipe is te beletten dat ze dichtslibt.

Top


Funderingen en kelders
Stroken-, voet- of sleuffunderingen, algemene gewapende funderingsplaat, puttenfundering, grondvervanging, funderingsmuren, kruipkelders, verluchting van ondergrondse ruimten... 
Voor méér informatie hierover verwijzen we u graag naar onze pagina 'funderingen'.

Rioleringen en waterhuishouding
Er dienen drie soorten "water" afgevoerd te worden: huishoudelijk afvalwater (grijs afvalwater), faecaal afvalwater (zwart afvalwater) en regenwater. 
Voor méér informatie over rioleringen en waterhuishouding verwijzen we naar de pagina 'rioleringen'.

Top

Buitenafwerking


Aanleg oprit, terras en parkings
Voor de aanleg van uw oprit, parking en terras kan u tevens beroep doen op Grondwerken Persyn Geert.  Voor méér informatie hierover verwijzen we u graag naar onze pagina 'opritten en parkings'Top


Betonafsluitingen in houtmotief
Uw tuin, oprit of gehele oppervlakte omheinen met een mooie betonafsluiting in houtmotief.


Asfaltherstelling en aanleg goten
Asfaltherstelling en aanleg van goten aan en rondom uw woning.  Voor méér informatie over deze activiteit verwijzen we u naar de pagina 'asfaltherstelling en aanleg goten'.

TopOverige werken


U kan tevens beroep op ons doen voor de aanleg van vloerplaten, minigraafwerken, inzagen beton (max 18cm), boren in beton, hydraulische breekhamer en ruimen van grachten...
Top
Werkwijze en foto's
Op deze pagina vindt u méér informatie en foto's over de werkwijze
en de werken waarvoor u beroep kan doen op Grondwerken Persyn Geert.

Start van de werken
Ruwbouwproces
Buitenafwerking
Overige werken
Start van de werken
Op basis van uw wensen en het bouwplan worden de werken aangevat.

Aan de hand van het bouwplan, de kennis van de grondkracht, de visuele controle, de funderingsdiepte, de grondsondering en de informatie van de landmeter wordt de uitzet van de werf gedaan. 
De werkelijkheid wordt afgemeten en de inplanting van de woning wordt bekeken.

Top
U bouwt, renoveert, legt een oprit, parking of terras aan...
In de verschillende fasen van uw bouwproject kan u beroep doen op een vakkundig grondwerker.

Tijdens het ruwbouwproces doet de grondwerker de graaf- en grondwerken, de funderingen en kelders, de riolering en waterhuishouding...
Voor de buitenafwerking kan u beroep op ons doen voor de aanleg van uw oprit, parking en terras, de aanleg van betonafsluiting in houtmotief, asfaltherstelling en aanleg van goten..

Verder verzorgen we ook volgende werken: aanleg vloerplaten, minigraafwerken, inzagen beton (max 18cm), boren in beton, hydraulische breekhamer, ruimen van grachten...

Gespecialiseerd in:
Grondwerken
PERSYN Geert bvba
Vijfpachtgoenstraat 14  8700 Tielt  GSM 0477/60 33 53
Groot vakmanschap     Eigen machinepark     Nieuwste technieken     Beste prijs/kwaliteit     Jaren ervaring     Modernste machines
NIEUWBOUW
en
RENOVATIE