Grondwerken Persyn Geert voor de aanleg van al uw rioleringen en waterhuishouding
Riolering: er dienen drie soorten "water" afgevoerd te worden: huishoudelijk afvalwater (grijs afvalwater),
faecaal afvalwater (zwart afvalwater) en regenwater.

Hieronder vindt u enkele foto's van gerealiseerde rioleringen alsook enkele basisinformatie over de aanleg van rioleringen en waterhuishouding.
Vele gemeenten hebben hun specifieke voorschriften betreffende rioleringen, vereiste putten en aansluitvoorwaarden, afhankelijk van de plaatselijke riolerings- en waterzuiveringinfrastructuur.

Toch zijn er op de werf een aantal praktische, concrete vuistregels die overal gelden:
Houdt faecaal en huishoudelijk afvalwater gescheiden tot aan de reukafsluiter vlak voor de aansluiting op het openbare net en draag er zorg voor dat er geen reukoverdracht kan gebeuren van het ene op het andere circuit.
Let erop dat de ondergrondse leidingen zorgvuldig geplaatst worden: afwatering, zandfundering, bochten, lassen, aantal toezichtputjes...
Denk eraan om grote putten en reservoirs onmiddellijk na plaatsing voorlopig met water te vullen, zoniet zouden ze wel eens op eigen kracht terug naar boven kunnen komen.
Daarnaast kadert de waterhuishouding van jouw woning binnen een veel groter geheel!


Top

Regenwaterput/citern : opvangen, gebruiken, bufferen, infiltreren van regenwater
Al enkele jaren ben je bij het bouwen of verbouwen van een woning verplicht een regenwaterput te installeren (bepaalde kleine eengezinswoningen zijn hiervan vrijgesteld).
De voordelen zijn duidelijk : drinkwatervoorraden worden gespaard, de riolering wordt minder belast zodat overstromingsgevaar vermindert en de waterzuiveringsinstallaties renderen beter.

Heel veel nuttige én meer gebruiksvriendelijke informatie met betrekking tot het gebruik van regenwater, het bufferen en infiltreren van hemelwater, afvalwater en waterzuivering vind je op www.waterloketvlaanderen.be, het vlaamse informatiepunt over duurzaam omgaan met water.

U kan beroep doen op Grondwerken Persyn Geert voor regenputten tot 10.000 liter!


Afvalwater en waterzuivering

Waar riolering ligt, ben je verplicht aan te sluiten op de riolering. Welke verdere voorzieningen je verder zelf moet installeren hangt af van gemeente tot gemeente.


De septische put en de vetafscheider
De septische put zorgt voor het afscheiden van de vaste en bezinkbare delen uit het afvalwater en voor de afscheiding van oliën en vetten. Bacteriën zorgen voor de gedeeltelijke afbraak van het bezonken materiaal en het vloeibaar maken van de korstlaag die gevormd wordt. Wat niet verteerd wordt moet jaarlijks weggepompt worden door een ruimfirma. De overloop van de septische put wordt aangesloten op het openbare rioleringsnet of op een zink- of sterfput die het afvalwater via gaten in de ondergrond verspreidt. De overloop van deze put mondt op zijn beurt uit in een nabijgelegen gracht.
Zwaar vervuild afvalwater (detergenten, chemische producten, resten antibiotica, ...) verstoren de werking van de bacteriën en horen dan ook niet thuis in de septische put.


TopBron: www.bouwsite.be

Gespecialiseerd in:
Grondwerken
PERSYN Geert bvba
Vijfpachtgoenstraat 14  8700 Tielt  GSM 0477/60 33 53
Groot vakmanschap     Eigen machinepark     Nieuwste technieken     Beste prijs/kwaliteit     Jaren ervaring     Modernste machines
NIEUWBOUW
en
RENOVATIE