Grondwerken Persyn Geert voor de aanleg van al uw funderingen !

Stroken-, voet- of sleuffunderingen, algemene gewapende funderingsplaat, puttenfundering, grondvervanging, funderingsmuren, kruipkelders, verluchting van ondergrondse ruimten...

Afhankelijk van het type woning maar vooral van de draagkracht van je bouwgrond wordt het funderingstype bepaald. Een grondsondering vormt hierbij een onmisbaar hulpinstrument, en heeft bovendien het voordeel dat je op voorhand weet hoeveel je funderingen gaan kosten.

U kan op Grondwerken Persyn Geert beroep doen voor de meest voorkomende funderingstypes en het graven van kelders en verluchtingsruimten. Afhankelijk van de uit te voeren werken wordt de gepaste grondgrijper gebruikt (30, 40, 50, 60, 80 cm).


De meest voorkomende funderingstypes
stroken-, voet- of sleuffunderingen, algemene gewapende funderingsplaat, puttenfundering, paalfundering, grondvervangingStroken-, voet- of sleuffunderingen
Onder de dragende muren worden betonnen funderingsstroken gegoten die al dan niet gewapend worden. Ze worden aangezet op de draagkrachtige grond en aan de buitenwanden op minimum 80 cm onder het uiteindelijke maaiveld (vorstvrije diepte). Het systeem is toepasbaar bij vloeren op volle grond, kruipkelders of kelders, op voorwaarde dat de draagkracht van je grond goed en gelijkmatig is.Algemene gewapende funderingsplaat
De algemene gewapende funderingsplaat wordt gebruikt bij minder draagkrachtige grond. Het basisprincipe is het volgende: de woning wordt gebouwd op een stijve plaat die zich als een vlot gedraagt; als er zettingen optreden dan zal de woning in zijn geheel bewegen, wat veel minder differentiële spanningen in de constructie doet optreden en bijgevolg het risico op barsten verkleint. De dikte en bewapening van de plaat wordt berekend.
Toepasbaar bij kruipkelders en kelders, en ook als vloer op volle grond op voorwaarde dat de grond hoger gelegen is dan de straat.
Ook hier geldt dat er aan de buitenmuren een vorstrand moet voorzien worden tot op 80 cm diepte.


Top


Puttenfundering
Als de draagkrachtige grond erg diep zit (onder kelderniveau) kan men overgaan op puttenfundering: op cruciale belastingspunten graaft men putten tot op de draagkrachtige grond en vult die met beton of stabilisee, op dit puttensysteem wordt er een raster van gewapende betonnen balken gelegd waarop de bovenbouw wordt opgetrokken.


Top


Grondvervanging
Principe: het gebouw weegt 20 ton, dus we halen 30 ton grond weg onder de bouwsite, vervangen dit door een lichter materiaal van 10 ton en bouwen daar het gebouw op; de totale belasting van de ondergrond wijzigt niet, dus zullen er ook weinig of geen zettingen optreden. Dit systeem kan enkel toegepast worden bij vrijstaande bebouwing en is zeker niet courant in de woningbouw.Funderingsmuren, kruipkelders en kelders
funderingsmuren, kruipkelders, verluchting van ondergrondse ruimten...Funderingsmuren
Funderingsmuren worden uitgevoerd in volle betonblokken voor muren in rechtstreeks contact met de grond. De muurvlakken in contact met de grond worden gecementeerd en vertind (geteerd).Kruipkelders
Meestal wordt er besloten tot het bouwen van een kruipkelder om redenen voortkomend van het terrein. Een kruipkelder kan het voordeel hebben dat ondergrondse afvoeren bereikbaar blijven. Om toegankelijk te zijn moet een kruipkelder minimum 80 cm vrije hoogte hebben. De uitvoering is hetzelfde als bij funderingsmuren.


Kelders
Ook voor het graven van kelders kan u beroep doen op grondwerken Persyn Geert.


TopVerluchting van ondergrondse ruimten
Ook ondergrondse constructies moeten verlucht worden om condensatie en schimmelvorming te voorkomen. Er zijn verschillende systemen op de markt gaande van geprefabriceerde keldervensters, over z-vormige verluchtingen die via de spouwmuur uitmonden in de buitengevel tot het simpele maar efficiënte T-stuk in PVC dat onderaan uitmondt in een drainerend grindbed en bovenaan via een rooster uitmondt in de stoep.


Bron: www.bouwsite.be
Grondwerken
PERSYN Geert bvba
Vijfpachtgoenstraat 14  8700 Tielt  GSM 0477/60 33 53
Gespecialiseerd in:
Groot vakmanschap     Eigen machinepark     Nieuwste technieken     Beste prijs/kwaliteit     Jaren ervaring     Modernste machines
NIEUWBOUW
en
RENOVATIE